Anders Jepsen – mellemleder og kursuskoordinator, SIE

 ”Jeg har arbejdet sammen med Thomas i forbindelse med foskellige lederseminarer i efterskole-regi, og det har været en kæmpe succes; evalueringerne har været enormt gode. Jeg har ikke mødt nogen, der i samme grad formår at få alle til fra start at føle sig så trygge, og kombinationen af Thomas’ store faglighed sat sammen med varme/god stemning er for mig at se kimen til flere vellykkede seminarer.
Derudover har det store plus været, at deltagerne har haft meget forskellige jobbeskrivelser, selvom de alle er en del af ledelsen på forskellige efterskoler, men det er min klare oplevelse, at alle har arbejdet i dybden med netop dét, de var optaget af, da de ankom på seminaret, og dermed følte hver enkelt kursist, at seminaret kvalificerede deres lederproffesion på den platform, som de stod på. Jeg vil afgjort holde fast i samarbejdet med Thomas i fremtiden.”
Maj 22, 2012
© 2021 IMPAQ | Cortex Park 26, 5230 Odense M | 61 30 82 82 og 26 70 03 43 | CVR: 33968019 | info@impaq.dk