Charlotte Østergaard Houlberg

Jeg har som skole- og dagtilbudschef anvendt Impaq i arbejdet med det, vi kalder for “den dobbelte opgave” – nemlig på samme tid at udvikle en ledergruppe i kombination med udvikling af en mission og vision på dagtilbudsområdet. Jeg har dyb respekt for den professionalisme som Thomas og Morten har understøttet vores arbejde – en professionalisme der udspringer af en kombination af en meget stor og opdateret teoretisk viden og en evne til at gennemføre processer i det praktiske ledelsesrum. De er grundige i planlægningen men også dygtige til at justere undervejs.

© 2021 IMPAQ | Cortex Park 26, 5230 Odense M | 61 30 82 82 og 26 70 03 43 | CVR: 33968019 | info@impaq.dk