Effektiv kompetenceudvikling

Der fokuseres og satses meget på kompetenceudvikling disse år. Vi skal uddanne os ud af krisen. Mange arbejdspladser er i stigende grad dybt afhængige af at deres kompetenceudvikling udvikles og kommer til at fungere. Mange års forskningsresultater viser dog, at det typisk kun er 15% af deltagere i kompetenceudviklingsforløb der efter kort tid anvender deres nye kompetencer!

Aftenen vil udfordre kompetenceudviklingsvanetænkningen og give nogle vigtige og konkrete bud på, hvordan organisationer kan skabe kompetenceudvikling, der støtter op om organisationens og afdelingens mål og derved bruges som middel til nødvendig organisatorisk udvikling. Bl.a. vil vi give bud på, hvordan man kan revitalisere MUS’en, samt vise hvad organisationer kan gøre konkret for at skabe understøttende kontekster for implementering af nye kompetencer.

Læs mere her

Erhvervspsykolog, cand.psych.,aut., Thomas Lundby og erhvervspsykolog, cand.psych.,aut. Morten Novrup Henriksen, LundbyNovrup Aps.
Torsdag: 03.10 kl. 17.00-18.45
Afholdelsessted: Syddansk Universitet, lokale angives.


© 2021 IMPAQ | Cortex Park 26, 5230 Odense M | 61 30 82 82 og 26 70 03 43 | CVR: 33968019 | info@impaq.dk