Fra ny-tænkning til ny-interaktion – interaktionsinnovation i ledergrupper

Innovation udgør i dag et vigtigt samfundsmæssigt anliggende for både politikere, virksomhedsledere, medarbejdere og andre, og der diskuteres fra mange forskellige faglige vinkler og interesser. Få et indblik i, hvordan erhvervspsykologien kan bidrage til innovation i offentlige og private virksomheder.

Forelæsningerne sætter fokus på de udfordringer, der er forbundet med at skulle indgå som rådgiver i innovationsprocesser; at få innovationstiltag til at virke i praksis; at håndtere forandringers faseskift; at forstå sociale innovationer gennem en forståelse af personlig udvikling og at skabe innovation gennem samarbejde på tværs af organisationer.

Forelæserne har bidraget til bogen ”Innovationspsykologi” (Dansk Psykologisk Forlag 2012), hvori de behandler emnet via teoretiske diskussioner og case-eksempler. Bogen er inkluderet i prisen.

Læs mere her

Erhvervspsykolog, cand.psych.,aut., Thomas Lundby og erhvervspsykolog, cand.psych.,aut. Morten Novrup Henriksen, LundbyNovrup Aps.


© 2021 IMPAQ | Cortex Park 26, 5230 Odense M | 61 30 82 82 og 26 70 03 43 | CVR: 33968019 | info@impaq.dk