Partnerskab med Wiley

I IMPAQ er vi glade og stolte over vores partnerskab med Wiley. At vi er autoriseret partner ved Wiley betyder, at vi er godkendt til at rådgive om, og undervise i Everything DiSC® og The Five Behaviors of a Cohesive Team™.

 


 

Everything DiSC® er et af de mest anvendte og anerkendte personprofilværktøjer i verden. DiSC kan bruges i små såvel som store organisationer til at arbejde målrettet med professionelle, menneskelige relationer med det formål at øge organisationens succes. Everything DiSC giver et indblik i ens egne og andres adfærdspræferencer og tilbyder en forståelsesramme, som giver ledere og medarbejdere mulighed for at arbejde målrettet med kommunikation, motivation, samarbejde og ledelse.

Der findes forskellige profiler i Everything DiSC-familien, så kontakt os gerne for en gennemgang af profilerne med udgangspunkt i jeres organisation og behov.

 


 

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er et spørgeskema-baseret læringskoncept, som hjælper organisationer med at bygge velfungerende og effektive teams. Værktøjet hjælper, understøttet af Everything DiSC®, deltagerne til at forstå deres DiSC-stil og det klarlægger samarbejdet i teamet. Det kræver hårdt arbejde at få alle teammedlemmers præferencer og adfærdsstile til at spille sammen i et produktivt og sammenhængende team, men udbyttet er stort – både for individet, teamet og organisationen.


Intro: everything DiSC®

Intro: the five behaviors of a cohesive team™

© 2021 IMPAQ | Cortex Park 26, 5230 Odense M | 61 30 82 82 og 26 70 03 43 | CVR: 33968019 | info@impaq.dk