Topchef i statslig institution efter endt lederuddannelse

For der skal ikke herske tvivl om, at jeg både før og ikke mindst UNDER kurset var igennem en personlig rejse, som her efter eksamen dagligt afspejler sig i mit virke – både privat og professionelt. Jeg arbejder i hvert fald meget bevidst på at fastholde og videreudvikle de værktøjer og de forandringer, jeg føler blev mit udkomme. Det vil jeg således igen – med stor passion og dybfølt give jer æren for. I er et rigtig godt makkerpar, der på så mange måder komplimenterer hinanden og fremstår som troværdige og faglig særdeles godt funderet. :-)

© 2021 IMPAQ | Cortex Park 26, 5230 Odense M | 61 30 82 82 og 26 70 03 43 | CVR: 33968019 | info@impaq.dk