Coachingforløb tager udgangspunkt i konsulentens aktuelle situation – typisk med et specifikt ønske om udvikling.

For at sikre så helhedsorienteret og bæredygtig en indsats som muligt, består forløbene typisk af teori, coaching, og aktionslæring.