IMPAQ er et erhvervspsykologisk konsulenthus på Fyn bestående af en række erhvervspsykologer, som alle arbejder med at styrke, udvikle og kvalificere både offentlige og private organisationer, ledere og lederteams.

Vi har tilsammen rigtig mange års erfaring med udvikling af organisationer og menneskene deri, og vi har derfor indgående kendskab til de udfordringer, der møder både ledere, medarbejdere og arbejdspladserne i dag.

Vi arbejder med en bred vifte af opgaver, herunder rekruttering, medarbejderudvikling, teamsammensætning, strategiudvikling, visionsarbejde, ledelsesgrundlag og meget mere. Vi har særligt specialiseret os inden for lederudvikling, lederteams og større kulturudviklingsforløb. Ønsker du at udvikle og styrke dig selv, dit team eller din arbejdsplads, står vi altid klar til at undersøge, hvordan vi kan hjælpe dig og din arbejdsplads med netop jeres udfordring.

Vores tilgang

Vi arbejder evidensbaseret og baserer således vores arbejde på den bedst tilgængelige viden, vores egen ekspertise og kundens unikke forhold og ønsker. Vi er dybt optagede af, at vores arbejde skal skabe effekt – også på den lange bane, og dette præger vores arbejdsmetoder.

I IMPAQ har vi en mission om at understøtte udviklingen af sunde og bæredygtige arbejdsfællesskaber, hvor mennesker oplever at kunne trives og udvikle sig. Det betyder også, at vi internt i IMPAQ hele tiden arbejder med at skabe en stærk intern læringskultur, da vi ser dette som fundamentet for at kunne yde vores allerbedste overfor vores kunder.

Mennesker først

Vores stærke rødder i psykologien betyder, at vi ser arbejdspladser som komplekse sociale systemer, der er i konstant bevægelse – og denne bevægelse drives (eller stoppes) af menneskene heri. Vi tror derfor på, at mennesker er den primære drivkraft i organisationers succes, læring og udvikling, og det er her, at ledelse spiller en helt essentiel rolle. Derfor ved vi, at vi skal starte med ledelse og mennesker, når vi ønsker at skabe vedvarende forandringer og resultater på den lange bane.

IMPAQs historie og grundvision

IMPAQ blev oprindeligt startet af erhvervspsykologerne Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby i 2011 ud fra et brændende ønske om at gøre en forskel for de danske arbejdspladser.

Visionen omhandlede særligt et ønske om at arbejde med ledere og deres mod til at gøre det rigtige – også når det er svært. Morten og Thomas ønskede fra begyndelsen at arbejde med lederes personlige rygsæk og den naturlige frygt, tvivl og usikkerhed, som alt for ofte hindrer ledere i at gøre det, de rationelt ved, bør gøres i en given situation. IMPAQ blev derfor grundlagt med udgangspunkt i en grundoverbevisning om, at modige ledere skaber modige medarbejdere – og at modige mennesker skaber læring, udvikling og de bedste resultater for organisationen.

Vores bøger “Frygtløs ledelse” og “Det frygtløse lederteam”

Arbejdet med at udvikle modige, autentiske og empatiske ledere udviklede sig hurtigt til arbejdet med modige teams og hele arbejdspladser. Og som årene gik, voksede IMPAQ, og vi begyndte også at se mere og mere indad.

Hvad ville det sige at være en modig konsulent? Var vi selv modige nok til at gøre det svære i vores egne arbejdsrelationer?
I de senere år har vi derfor arbejdet intensivt både med os selv i konsulentrollen, men også med en bred vifte af opgaver indenfor konsulentudvikling og supervision af konsulenter og konsulentteams.

IMPAQ Konsulentbog “den modige konsulent”. 

Mod er mange ting, og her er en række eksempler på, hvornår vi mener, at mod er vigtigt:

Modet til at gøre det rigtige – også selvom det kan være svært eller ubehageligt

  • Modet til at turde fejle og lære af sine fejl
  • Modet til at sige fra
  • Modet til at spørge om hjælp
  • Modet til at stille krav og forventninger til hinanden
  • Modet til at vise tillid og sårbarhed og på den måde gøre hinanden bedre
  • Modet til at være et helt menneske – også på arbejdet

pic

I IMPAQ brænder vi for

  • Vi tror på at organisationers evne til at lykkes afhænger af modigt samarbejde, modige teams og modige individer præget af åbenhed og selvværd.
  • Vi tror på at kultur i organisationer er altafgørende ift. organisationens evne til at gro og præstere.
  • Vi brænder for at udvikle organisationer igennem udvikling af modige ledere, team og medarbejdere.
  • Vores vision er at øge graden af psykologisk sikkerhed og mod i organisationer og minimere tendensen til “impression management” – at man spilder tid og ressourcer på at skjule sine svagheder, usikkerheder, tvivl og fejl.

Se IMPAQS persondataforordning her.