FAQ

Hvad er en erhvervspsykolog?

En erhvervspsykolog er en psykolog, der har specialiseret sig i, hvordan arbejdslivet kan fungere optimalt både i forhold til arbejdsmiljø, teamudvikling og konflikthåndtering. De beskæftiger sig med… Læs mere

Hvorfor er lederudvikling så vigtigt?

Hvis du vil være leder, er det vigtigt, at du konstant udvikler dig. Hverdagen byder på en lang række af udfordringer, og de vil skifte karakter alt efter, hvad der er på… Læs mere

Forberedelse til rekruttering

Skal du i gang med et rekrutteringsforløb, eller vil du være klædt godt på til dagen, hvor det er nødvendigt? Rekruttering er afgørende i dag, hvis du vil have de bedste medarbejder… Læs mere

Motivation på arbejdspladsen

Hvis der skal være positive resultater på bundlinjen, kræver det motiverede medarbejdere, der er villige til at yde en indsats. Hvis der ikke er drivkraft og motivation, vil resultaterne også blive derefter… Læs mere

Hvorfor er rekruttering vigtigt?

Samfundet er i konstant udvikling, hvor der særligt er en stigende specialisering i både uddannelser og stillinger på arbejdsmarkedet. Det kræver derfor flere ressourcer, hvis den rigtige kandidat skal… Læs mere

Rekruttering - Sæt det rigtige hold for din organisation

Det rigtige team af medarbejdere er afgørende, hvis organisationen skal have succes. Der skal være de rigtige kompetencer blandt medarbejderne, der sammen kan løse… Læs mere

Skab det effektive lederteam

Med det rigtige lederteam er der tjek på tingene. Samarbejdet vil fungere både internt og eksternt, når lederne samarbejder og kommunikerer på tværs. Det kan dog også være spild af ressourcer, hvis der ikke… Læs mere

Hvad er gruppesupervision?

Målet med gruppesupervision er, at det skal understøtte den faglige udvikling og trivsel mellem medarbejdere på arbejdspladsen. Det er et redskab til at tackle udfordringerne, som ledere og medarbejdere… Læs mere

Hvad er organisationsudvikling?

Det kan være nødvendigt at ændre på faste strukturer, kommunikationsstrømme og arbejdsgange, hvis det ikke fungerer i… Læs mere

Organisationsudvikling

Det er altid målet at bygge en stærk organisation, der både kan klare udfordringer lige nu og her, men også er rustet til fremtiden. Dog kræver en organisation, at der løbende sker ændringer… Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig?

Hvad kan vi gøre for dig?