Konsulentrolletest

Konsulentrolletesten er en test udviklet af IMPAQ.

Testen måler på hvorvidt en konsulent agerer overvejende frygtsomt eller overvejende modigt på en række parametre, som tager udgangspunkt i ens behov for at være henholdsvis, afholdt, kompetent eller betydningsfuld.

Du er altid velkommen til at kontakte os