Konsulentudvikling

Konsulentmæssigt mod er i vores øjne en overset kompetence. Hvis vi skal lykkes med at skabe reelle forandringer og udvikling i organisationer, kræver vores arbejde af os, at vi tør gøre det nødvendige, hvilket somme tider kan indebære at konfrontere det ubehagelige, det uudsigelige og det konfliktbetonede. Og det kan være svært og upopulært og kræver derfor en god portion mod og pondus. At agere klogt i komplekse processer betyder i vores øjne også, at vi som konsulenter må være bedre til at slippe idéen om og behovet for lineært tilrettelagte processer. Slippe idéen om at vi som teoretiske supermænd med 20 teorier lige kan vælge en teori ”on spot”, ift. hvad en situation kalder på. I stedet må vi blive bedre til at have den bedst tilgængelig viden med os men i konkrete situationer lade vores praktiske dømmekraft og intuition træde til.

  • Konsulentrolletest
  • Supervision
  • Coaching

Designet af Masked Media
© 2020 IMPAQ | Cortex Park 26, 5230 Odense M | 61 30 82 82 og 26 70 03 43 | CVR: 33968019 | info@impaq.dk