Konsulentudvikling

Konsulentudvikling

I IMPAQ har vi i mange år superviseret andre konsulenter, herunder erhvervspsykologer, PPR-psykologer, HR-konsulenter samt interne og eksterne konsulenter.

 

Vi oplever, at de fleste konsulenter er både veluddannede og belæste, men vi tror på, at enhver konsulents vigtigste redskab er konsulenten selv.

Når vi arbejder med konsulentudvikling sigter vi derfor mod at øge konsulentens indblik i, hvad der hhv. driver og bremser ham/hende i arbejdet.

Hvilke relationelle behov er i spil hos konsulenten, hvad frygter vedkommende og hvornår bliver det frygten, der styrer konsulenten og ikke omvendt?

Vi arbejder eksempelvis med at identificere konsulentens styrker og skyggesiderne ved disse, således at konsulenten på denne baggrund kan videreudvikle sin konkrete ageren og praksis.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os