Persondataforordningen

Persondataforordningen

Korrekt behandling af personlige oplysninger er vigtigt for IMPAQ

I IMPAQ er det vigtigt for os, at de oplysninger du giver os, bliver behandlet ansvarligt og efter den gældende databeskyttelsesreform.

Og lige så vigtigt er det for os, at du føles dig tryg ved den måde, vi håndterer dine personfølsomme oplysninger på.

Gennemsigtighed en vigtig prioritet for os

De personoplysninger vi indsamler, er almindelige personoplysninger, som du selv har angivet i kontakten med IMPAQ.

Foruden den kontakt du har med IMPAQ, når vi er i gang med et forløb, anvender vi dine oplysninger til at sende dig relevant information om IMPAQ, målrettet til dig, eller til at invitere dig til arrangementer hos IMPAQ eller sammen med IMPAQ.

Hvis du tager en test eller en evaluering igennem IMPAQ, bliver dine oplysninger og resultatet fra testen/evalueringen behandlet fortroligt, og det er kun IMPAQ og databehandler som har adgang til dine oplysninger samt til resultatet af testen/evalueringen.

Er dine oplysninger korrekte?

Hvis oplysningerne om dig ændrer sig, skal du informere IMPAQ om dette, så vi kan registrere ændringerne.

Fortrolighed

Vi udleverer aldrig dine personfølsomme oplysninger til aktører uden for IMPAQ uden dit samtykke.

Personer i IMPAQ som har adgang til dine oplysninger, er udelukkende dem for hvem det er relevant.

Alle ansatte i IMPAQ har underskrevet en fortrolighedsaftale, som sikrer at dine oplysninger bliver behandlet fortroligt og etisk korrekt.

Dine rettigheder

Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret.

Hvis vi behandler forkerte data om dig, kan du bede om, at oplysningerne bliver rettet eller slettet.

Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler.

Sletning

Dine persondata bliver kun opbevaret hos i det omfang, det er relevant i forhold til den løbende kontakt.

Vi sletter dine oplysninger, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring af oplysningerne.

Dette er din sikkerhed

Du behøver ikke foretage dig noget. Dette er information til dig, så du ved, at vi passer godt på dine personlige oplysninger, og at vi lever op til de gældende regler.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om IMPAQs behandling af oplysninger om dig, eller hvis du vil have adgang til de data vi har indsamlet på dig, er du velkommen til at kontakte Christian Høegh Brønnum på christian@impaq.dk

Hvad kan vi gøre for dig?

Hvad kan vi gøre for dig?