Ledergruppesupervision

Ledergruppesupervision

Baggrund

Formålet med et ledelsesgrundlag vil for de fleste være at få en mere fælles retning på ledelse.

Problemet med at lave et ledelsesgrundlag, er at snakken ofte forbliver på et abstrakt og unuanceret niveau. Fx vil mange komme frem til værdier omkring at være ”synlig”, ”nærværende”, ”tilgængelig”, ”tydelig” mm.

Men for det første vil de fleste ledere glemme dette i hverdagens praksis og for det andet er hverdagens situationer typisk langt mere dilemmafyldt og derfor er de overfladiske og kødløse værdier ikke retningsgivende i praksis.

Alternativet – ledergruppesupervision

De sidste par år har vi i IMPAQ haft gode erfaringer med at starte et andet sted; med supervision i ledergruppen.

Fokus er på den enkelte leders udfordringer og dilemmaer. Lederen superviseres, mens lederkollegerne lytter og efterfølgende deler egne erfaringer og refleksioner.

Formålet med denne form er, at man ved at drøfte reelle udfordringer og dilemmaer i al deres kompleksitet og nuancering, får afdækket vigtige udfordringer og temaer i ledelsesopgaven, som skal håndteres, samt at man kommer tættere og tættere på en fælles forståelse af ledelsesopgaven.

Udfordringer som tages op af den enkelte, afdækker typisk nogle fælles uafklaretheder, som efterfølgende kan diskuteres i ledergruppen på et ledergruppemøde.

Eksempler på dette kan være: ”Hvad er vores tilgang til udvikling vs. afvikling”, ”hvad er god ledelse i konflikter”, ”hvad er vores forventninger til selvledelse hos medarbejderne”.

Man kan vælge at afrunde forløbet med at skrive vigtige ledelsesprincipper og værdier ned, som på dette tidspunkt vil være langt mere forankret i fælles eksempler og historier.

De fælles seancer vil uanset bidrage til et stærkt fælles og nuanceret ledelsesgrundlag. Og så gør det ikke noget at tilliden i lederteamet øges markant fordi lederne giver noget af sig selv.

 

Ramme

Vi anbefaler egentlig at køre denne ledersupervision løbende. Har man behov for en overskuelig ramme, vil vores anbefaling være:

 

– 2 timers formøde med introduktion og aftaler.

– Én hel dag til opstart med opbygning af læringskultur og påbegyndelse af supervisioner.

– 6x fire-timers seancer

– Én seks timers opsamlende seance hvor vi arbejder med forankring og læring.

Pris: 98.800 kr. ex moms.

Hvad kan vi gøre for dig?

Hvad kan vi gøre for dig?