Lederteam- og teamudvikling

Et lederteam er for en organisation, hvad et hjerte er for en menneskekrop. Hjertets sundhed og styrke har afgørende betydning for resten af kroppens evne til at fungere optimalt. Hvis hjertet ikke banker sundt og rigtigt, får kroppen ikke den ilt, den har brug for. Man kan altså reparere nok så meget på kroppens andre dele, uden at det afhjælper symptomerne. Det er selve hjertet, men er nødt til at fokusere på. På samme måde som hjertet, er lederteamet kernen i en organisation. Hvis ikke lederteamet fungerer optimalt, kan det skabe en række problemer ude i organisationen, som er umulige at afhjælpe, så længe lederteamets samarbejde ikke adresseres (fra forordet til bogen Det Frygtløse Lederteam).

I IMPAQ er det efter mange års arbejde og praksisforskning i lederteam, tydeligt at et lederteam, for at kunne skabe resultater sammen, må overkomme frygtsomme samspil der naturligt præger samarbejdet i lederteam, og i stedet udvikle et modigt og tillidsfuldt fundament at stå på. Dette har vi i IMPAQ specialiseret os i.

”Ikke økonomi. Ikke strategi. Ikke teknologi. Det er teamwork, som er den ultimative konkurrencemæssige fordel – både fordi det er så effektfuldt og så sjældent.” (Patrick Lencioni)

  • De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team
  • Effect – effektive ledergrupper
  • Lederteamcoaching
  • Gruppesupervision
  • DiSC® workplace
  • Temadage
  • Flerdags-seminar
  • Mødeledelse
  • Feedback

Designet af Masked Media
© 2020 IMPAQ | Cortex Park 26, 5230 Odense M | 61 30 82 82 og 26 70 03 43 | CVR: 33968019 | info@impaq.dk