Lederudvikling

Vi skal have knækket koden til udvikling af dygtige ledere.

Der er en kæmpe kløft mellem ledere og medarbejderes opfattelse af kvaliteten af den ledelse der udøves, lige som der er en kæmpe kløft mellem de ressourcer der bruges på uddannelse af ledere og den effekt vi får ud af dette.

6 ud af 10 mener, at der er for mange dårlige ledere i DK

8 ud af 10 har haft en leder, som de ikke mener, burde være leder – heraf mener 70%, at vedkommende skulle have frataget retten til at lede

Konsekvenser af dårlig ledelse

Højt sygefravær, mindre produktivitet, dårligere bundlinje, mindre kreativitet, stress, lav loyalitet, lavt engagement, dårligt arbejdsmiljø

Store investeringer

Samfundet har brugt 800 millioner kroner på at uddanne offentlige ledere i årene fra 2008– 2015 – med meget begrænset effekt

1Videncenter for god arbejdslyst. (2018). Når ledelse skaber arbejdslyst.

2Ledere er uddannet for 800 mio men: Lederuddannelse skal have rod i praksis

Udfordringen, i vores erfaring, er at der er en massiv kløft imellem hvad ledere ved om ledelse og hvad de gør i praksis. Det svære i ledelse er ikke det teoretiske, men det praktiske. Og vores arbejde med ledere på masteruddannelser og ude i organisationerne gennem nu 15 år, viser os at modig ledelse er altafgørende for om ledere faktisk gør det de godt ved bør gøres. Rigtig mange ledelsesopgaver kræver et stort mod, og træningen af dette mod, sætter en leder fri til at være den leder som organisationen har brug for. Udvikling af modig ledelse er vores specialisering.

 • Coaching
 • Life-balance
 • Personligt lederskab
 • Verrsatil ledelse
 • LVI – 360 graders lederevaluering
 • Paradoksledelse
 • MPI
 • MBTI/JTI
 • The Human Element
 • EQ-i 2.0 – emotionel intelligens
 • DiSC® work of leaders
 • LUS

Designet af Masked Media
© 2020 IMPAQ | Cortex Park 26, 5230 Odense M | 61 30 82 82 og 26 70 03 43 | CVR: 33968019 | info@impaq.dk